Partner voor flexibele zorgprofessionals

links


“informatie die je als zorgprofessional van pas kan komen”


Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers - www.nvam.nl

Site voor iedereen die interesse heeft in anesthesie - www.anaesthesia-az.com

Landelijke Vereniging van Operatieassistenten - www.lvo.nl

Kamer van Koophandel - www.kvk.nl

Belastingsdienst - www.belastingdienst.nl

Stichting ZZP Nederland - www.zzp-nederland.nl

Site voor verpleegkundigen en verzorgenden - www.venvn.nl

Site voor MDL verpleegkundigen - http://mdl.venvn.nl/