Partner voor flexibele zorgprofessionals

disclaimer


“werken met hart voor de zaak.”


Bij het ontwikkelen van de website en het samenstellen van de informatie heeft YuCo Medical veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens en wij trachten de correctheid van de informatie die beschikbaar is op de site te allen tijde te waarborgen.

Desalniettemin kan YuCo Medical de juistheid en volledigheid van de informatievoorziening op de website niet garanderen en niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

YuCo Medical zal zich inzetten om fouten zo spoedig mogelijk te verbeteren zodra dit bekend is gemaakt maar kan geen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de accuratesse van de gegevens.

Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar YuCo Medical te zenden, geeft u ons daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het vervullen van uw vacature. Yuco Medical gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen.